+ انتشار کتاب Flow-3D
این کتاب توسط دوست بسیار عزیزم جناب مهندس فیروز قاسم زاده نوشته شده است که منبع بسیار مناسبی می باشد. از دوستان دعوت میکنم این کتابو تهیه و مطالعه بفرمایند. شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در Flow 3D


شنبه 5 اسفند 1391

عنوان آخرین یادداشتها